องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่3 - ดงระแนง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่การเกษตร สายที่ 3 – ดงระแนง (จ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่3 - ดงระแนง
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม