องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘

    รายละเอียดข่าว

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ซอยประปาหมู่บ้าน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

             ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม