องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านขาม หมู่3

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านขาม หมู่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านขาม หมู่3
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม