องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงถนนลาดยางชำรุด) [ 20 ก.ย. 2561 ]239
62 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ [ 20 ก.ย. 2561 ]215
63 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]412
64 เผยแพร่ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]333
65 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม [ 26 ก.ค. 2559 ]419
66 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๑.๕๐ ตารางเมตร [ 26 เม.ย. 2559 ]407
67 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร [ 26 เม.ย. 2559 ]418
68 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม [ 18 ก.พ. 2559 ]424
69 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม [ 18 ก.พ. 2559 ]407
70 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ 13 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 87 เมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ [ 17 ก.พ. 2559 ]411
71 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]392
72 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสี หมู่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 64 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]411
73 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 17 ก.พ. 2559 ]388
74 แบบ ปร.5 (ก) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2559 ]386
75 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 19 ม.ค. 2559 ]352
76 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 19 ม.ค. 2559 ]345
77 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกสี - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 961 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ธ.ค. 2558 ]344
78 ประกาศประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กม. ที่ 53+950) - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,374 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอ [ 21 ธ.ค. 2558 ]347
79 เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกสี - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 961 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ธ.ค. 2558 ]345
80 เผยแพร่โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กม. ที่ 53+950) - บ้านขาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,374 เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ธ.ค. 2558 ]348
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7