องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 สายทางหนองแวงฮี – บ้านขาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.๑5 เมตร ไหล่ทาง 0.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]65
22 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมขุดเปิดทางระบายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19 ขนาดยาว 1,300.00 เมตร กว้าง 2.0 เมตร ลึก 1.5 เมตร [ 10 ก.ย. 2562 ]71
23 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๓ [ 11 มิ.ย. 2562 ]122
24 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ [ 11 มิ.ย. 2562 ]114
25 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]108
26 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 11 มิ.ย. 2562 ]111
27 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ [ 11 มิ.ย. 2562 ]112
28 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ซอยประปาหมู่บ้าน [ 11 มิ.ย. 2562 ]107
29 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ สายบ้านขาม - หนองแวงฮี [ 10 มิ.ย. 2562 ]104
30 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]108
31 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ [ 10 มิ.ย. 2562 ]106
32 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๑๓ [ 10 มิ.ย. 2562 ]102
33 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ [ 10 มิ.ย. 2562 ]82
34 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]103
35 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านขาม หมู่3 [ 31 พ.ค. 2562 ]100
36 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านสา หมู่ 17 สายหนองแวง - หนองก่อ [ 31 พ.ค. 2562 ]107
37 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 16 [ 31 พ.ค. 2562 ]88
38 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่3 - ดงระแนง [ 31 พ.ค. 2562 ]95
39 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านหนองบัว หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน [ 31 พ.ค. 2562 ]105
40 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษต บ้านโคกสี หมู่ 6 สายโคกสี -หนองบัว [ 31 พ.ค. 2562 ]100
 
|1หน้า 2|3|4|5|6