องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]360
82 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 19 ต.ค. 2558 ]390
83 ประกาศสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]333
84 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 15 ต.ค. 2558 ]395
85 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]354
86 เผยแพร่ราคากลาง โครงการการสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 14 ต.ค. 2558 ]350
87 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]356
88 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ตามรายการและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ก.ย. 2558 ]386
89 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]372
90 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]352
91 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 7 ส.ค. 2558 ]369
92 ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 17 ก.ค. 2558 ]370
93 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรี [ 24 เม.ย. 2558 ]372
94 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 24 เม.ย. 2558 ]375
95 เผยแพร่ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรีบ้านหนองแวงฮี [ 10 เม.ย. 2558 ]406
96 เผยแพร่ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 10 เม.ย. 2558 ]360
97 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 25 ก.พ. 2558 ]375
98 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร [ 18 ก.พ. 2558 ]373
99 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่18 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน [ 18 ก.พ. 2558 ]362
100 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน [ 18 ก.พ. 2558 ]362
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7