องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  กีฬาสร้างเสริมสุขภาพท้องถิ่นสัมพันธ์[วันที่ 2013-03-27][ผู้อ่าน 562]
 
  งานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2556[วันที่ 2013-02-05][ผู้อ่าน 975]
 
  พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 537]
 
  ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 576]
 
  23 ต.ค. 55 วันปิยมหาราช[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 550]
 
  รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.คลองขาม[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 666]
 
  ส่งมอบบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 539]
 
  ฝึกทบทวนตำรวจชุมชน/อปภร.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 534]
 
  อบรมตำรวจชุมชน[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 531]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 551]
 
  อบต.คลองขามออกสัญจรพบประชาชน ปี 2555[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 546]
 
  โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2556-255...[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 663]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16