องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 512]
 
  ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 555]
 
  23 ต.ค. 55 วันปิยมหาราช[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 526]
 
  รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.คลองขาม[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 643]
 
  ส่งมอบบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 517]
 
  ฝึกทบทวนตำรวจชุมชน/อปภร.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 511]
 
  อบรมตำรวจชุมชน[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 507]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 529]
 
  อบต.คลองขามออกสัญจรพบประชาชน ปี 2555[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 516]
 
  โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2556-255...[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 636]
 
  บริจาคทุนยังชีพและทุนการศึกษา[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 509]
 
  โครงการพลังสตรี[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 489]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16