องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


การมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ


วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน รับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสอนธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30