องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.คลองขาม[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 559]
 
  ส่งมอบบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 436]
 
  ฝึกทบทวนตำรวจชุมชน/อปภร.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 426]
 
  อบรมตำรวจชุมชน[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 425]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 439]
 
  อบต.คลองขามออกสัญจรพบประชาชน ปี 2555[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 435]
 
  โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2556-255...[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 551]
 
  บริจาคทุนยังชีพและทุนการศึกษา[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 424]
 
  โครงการพลังสตรี[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 402]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 468]
 
  โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรสวัสดิการชุมชน[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการเทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติ[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 492]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15