องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดประชารัฐ 3 rs ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดประชารัฐ 3 rs ประจำ พ.ศ.2560 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน มีจิตสำนึกและมีความรู้ในการรักษาความสะอาด การให้ความร่วมมือปรับปรุงที่พักอาศัยและสภาพแว้ดล้อมในหมู่บ้านของตนให้สะอาด   19 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20