องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


28 กรกฏาคม 2560


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20