องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอด...[วันที่ 2016-10-13][ผู้อ่าน 502]
 
  การมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ[วันที่ 2016-10-04][ผู้อ่าน 502]
 
  พ๊ธีลงนามสัตยาบัน วันต่อต้านคอร์รับชันแห่งชาติ 255...[วันที่ 2016-09-11][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 484]
 
  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน " โคกศรี เกมส์"[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 515]
 
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบริหารขยะมูลฝอ...[วันที่ 2016-08-29][ผู้อ่าน 698]
 
  เปิดกีฬาสี โรงเรียนบ้านสา[วันที่ 2016-08-18][ผู้อ่าน 495]
 
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี พ.ศ.2559[วันที่ 2016-08-17][ผู้อ่าน 483]
 
  ตักบาตร 12 ส.ค.59[วันที่ 2016-08-16][ผู้อ่าน 465]
 
  คนดีมีน้ำใจ[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 494]
 
  รณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559[วันที่ 2016-08-04][ผู้อ่าน 561]
 
  เชิญชวนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559[วันที่ 2016-07-28][ผู้อ่าน 467]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16