องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


โครงการมหกรรมเดินวิ่ง สร้างสุขภาพดี วิถึชุมชน ตำบลคลองขาม ครั้งที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมเดินวิ่ง สร้างสุขภาพ วิถีชุมชน ตำบลคลองขาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563  เริ่มต้นเส้นทางจากโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มากขึ้นและต่อเหนื่อง เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเดิกโรคต่างๆเป็นการรณรางค์สร้างกระแสการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพให้เป็นหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกาย โดยการนำของนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม คณะผู้บริหาร  ส.อบต.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการครู และรพสต.บ้านขาม รพสต.บ้านโคกสี อสม.ประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีตัวแทนท่านวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-01
2021-01-01