องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


"รถบริการประชาชนคนคลองขาม"


"รถบริการประชาชนคนคลองขาม" ไว้บริการช่วยเหลือพี่น้องในการเดินทางไปทำธุระในพี้นที่เขตใกล้เคียง.คิคอะไรไม่ออกบอก"นายกวิทยา"

2021-07-14
2021-07-13
2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15