องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
  งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 [วันที่ 2012-04-29][ผู้อ่าน 504]
 
  พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ [วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 494]
 
  แข่งขันกีฬาคลองขามคัพ ประจำปี 2555 [วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 830]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2554 [วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 687]
 
  เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี 2555 [วันที่ 2012-04-25][ผู้อ่าน 550]
 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ[วันที่ 0207-10-12][ผู้อ่าน 565]
 
  งานบุญบั้งไฟประจำปี 2556[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 635]
 
  สืบสานประเพณีลอยกระทง[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 550]
 
  งานลอยกระทง[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 433]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 175]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16