องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย้เดชสตมวาร(ครบ100ว้น)


นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม กับคณะผู้บริหาร ร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย้เดชสตมวาร(ครบ100ว้น)ว้นศุกรัที่20มกราคม2560เวลา10.00 น.ณ.ว้ดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธิ้
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20