องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย้เดชสตมวาร(ครบ100ว้น)


นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม กับคณะผู้บริหาร ร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย้เดชสตมวาร(ครบ100ว้น)ว้นศุกรัที่20มกราคม2560เวลา10.00 น.ณ.ว้ดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธิ้
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2020-12-27
2020-12-22
2020-09-02
2020-08-21