องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


โครงการเดินทางไกลและค่ายพักแรม


โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ( ลูกเสือสำรอง-สามัญ) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม ในวันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2560 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20