องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


พ๊ธีลงนามสัตยาบัน วันต่อต้านคอร์รับชันแห่งชาติ 2559


วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ2559 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดให้สะอาด อำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์
2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30