องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘ ความยาวรวม ๒๓๙ เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 9 มิ.ย. 2559 ]168
82 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังปรับตามสะภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]121
83 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]109
84 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]112
85 หมอจัดกระดูก ภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือกแห่งเดียวในโลกที่เมืองน้ำดำ [ 13 พ.ค. 2559 ]2317
86 คุ่มือประชาชน [ 7 เม.ย. 2559 ]106
87 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ไหล่ทางปรับตามสะภาพ [ 4 มี.ค. 2559 ]165
88 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ผิจราจรกว้า 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 131 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 18 ก.พ. 2559 ]156
89 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 18 ก.พ. 2559 ]110
90 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสา หมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 72 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร [ 18 ก.พ. 2559 ]116
91 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสี หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2559 ]300
92 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2559 ]162
93 เผยแพร่ราคากลางโครงการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง [ 1 ก.ค. 2558 ]155
94 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 19 มี.ค. 2558 ]200
95 เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 19 มี.ค. 2558 ]165
96 ขอเชิญลงนามถวายพระพร [ 15 ธ.ค. 2557 ]120
97 รายงานทางการเงิน ปี 2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]109
98 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ [ 6 ส.ค. 2557 ]235
99 งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]187
100 ประชาสัมพันธ์ประกวดสาวประเภทสอง งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]359
 
|1|2|3|4หน้า 5|6