องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบ เลขที่ (ส)คข.๐๑๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]93
62 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]127
63 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]148
64 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๖/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]139
65 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]99
66 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๓๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]148
67 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายย่อย(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]139
68 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๑๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๖/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]89
69 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูบังคับน้ำปากท่อระบายน้ำป่า บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๔/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]107
70 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทานดาดคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]95
71 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านขาม หมู่ที่ ๑ ความยาวรวม ๒๐๓ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๓/๒๕๕๙ [ 13 มิ.ย. 2559 ]133
72 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ความยาวรวม ๒๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๓/๒๕๕๙ [ 9 มิ.ย. 2559 ]105
73 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ความยาวรวม ๒๓๙ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๒/๒๕๕๙ [ 9 มิ.ย. 2559 ]145
74 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป หมู่ที่ ๘ ความยาวรวม ๒๓๙ เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงาน อบต.คลองขาม [ 9 มิ.ย. 2559 ]154
75 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังปรับตามสะภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]97
76 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]95
77 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตารางเมตร [ 23 พ.ค. 2559 ]97
78 หมอจัดกระดูก ภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือกแห่งเดียวในโลกที่เมืองน้ำดำ [ 13 พ.ค. 2559 ]992
79 คุ่มือประชาชน [ 7 เม.ย. 2559 ]92
80 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ไหล่ทางปรับตามสะภาพ [ 4 มี.ค. 2559 ]142
 
|1|2|3หน้า 4|5|6