องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายย่อย(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]170
62 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]178
63 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๗/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]157
64 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมเพื่อระบายน้ำไหลบ่าจากดงระแนง หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑๑/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]128
65 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยท่อและคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]137
66 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔,๑๓,๑๙ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]191
67 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ [ 1 ก.ค. 2559 ]123
68 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบ เลขที่ (ส)คข.๐๑๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]109
69 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]143
70 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]171
71 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๖/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]159
72 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]122
73 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๓๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]164
74 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายย่อย(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]162
75 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๑๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๖/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]114
76 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูบังคับน้ำปากท่อระบายน้ำป่า บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๔/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]131
77 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทานดาดคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑๘/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]112
78 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านขาม หมู่ที่ ๑ ความยาวรวม ๒๐๓ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๓/๒๕๕๙ [ 13 มิ.ย. 2559 ]157
79 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ความยาวรวม ๒๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๓/๒๕๕๙ [ 9 มิ.ย. 2559 ]130
80 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปบ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ ความยาวรวม ๒๓๙ เมตร ตามแบบ อบต.คลองขาม ที่ คข ๒/๒๕๕๙ [ 9 มิ.ย. 2559 ]171
 
|1|2|3หน้า 4|5|6