องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 30 มิ.ย. 2563 ]137
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ค. 2563 ]69
23 ประชาสัมพันธุ์ การเข้าชอบกิจกรรมทาง ไลน์ อบต.คลองขาม [ 21 พ.ค. 2563 ]90
24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 พ.ค. 2563 ]70
25 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 15 พ.ค. 2563 ]73
26 ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 [ 10 เม.ย. 2563 ]91
27 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ มาลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 10 เม.ย. 2563 ]120
28 กองทุนสวัสดิการ วันละ 1 บาท [ 10 เม.ย. 2563 ]69
29 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]68
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คลองขาม ไปรับเเบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]77
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]77
32 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]108
33 แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองขาม [ 9 มี.ค. 2562 ]74
34 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]77
35 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร [ 15 ธ.ค. 2560 ]118
36 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๔๖/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]114
37 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องเก็บน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๒/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]73
38 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]72
39 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒๗/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]146
40 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๙/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]140
 
|1หน้า 2|3|4|5