องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.คลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 23 ก.ค. 2563 ]13
2 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยไซ้ แบบ มข.๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 13 ก.ค. 2563 ]10
3 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 23 มิ.ย. 2563 ]10
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามภาพพื้นที่ [ 1 มิ.ย. 2563 ]13
5 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.45 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.70 ตารางเมตร [ 18 พ.ค. 2563 ]15
6 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 14 พ.ค. 2563 ]40
7 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา หมู่ที่ ๑๗ - ดงระแนง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๕๗๒ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]29
8 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างวัดมุตติธรรมวนาราม หมู่ที่ ๒ - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๖๗๖ ลูกบาศก์เมตร [ 9 เม.ย. 2563 ]21
9 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ 6 – ถนนลาดยางบ้านขาม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร [ 11 มี.ค. 2563 ]38
10 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองบัวหน่วย บ้านโคกสี บ้านขาม หมู่ที่ 15 – คลองชลประทาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]37
11 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 11 – ทุ่งหนองลาด ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]39
12 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 สายวัดจันทร์พัฒนาราม-ลาดยางไปบ้านหนองกุง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร [ 6 มี.ค. 2563 ]37
13 เผยแพร่ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา [ 5 มี.ค. 2563 ]39
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านขาม หมู่ที่ 3 – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร [ 5 มี.ค. 2563 ]38
15 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ [ 25 ก.พ. 2563 ]40
16 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ [ 25 ก.พ. 2563 ]34
17 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]41
18 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ก.พ. 2563 ]41
19 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ [ 29 ต.ค. 2562 ]68
20 เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ [ 29 ต.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7