องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
  โครงการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 956]
 
  หมอจัดกระดูก” ภูมิปัญญาแพทย์ทางเลือกแห่งเดียวในโลก...[วันที่ 2016-05-13][ผู้อ่าน 16805]
 
  มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณ...[วันที่ 2016-04-11][ผู้อ่าน 768]
 
   เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนคลองขามเกมส์ ประจำปี 2559...[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 833]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามพร้อมส.อบต.ต้อนรับ...[วันที่ 2016-03-26][ผู้อ่าน 774]
 
  รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[วันที่ 2016-03-22][ผู้อ่าน 800]
 
   เชิญชม กีฬาเยาวชน "คลองขามเกมส์" ประจำปี 2559[วันที่ 2016-03-14][ผู้อ่าน 624]
 
  ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2015-12-17][ผู้อ่าน 686]
 
  อบต.คลองขามและประชาชนตำบลคลองขามร่วมจุดเทียนชัยเฉล...[วันที่ 2015-12-17][ผู้อ่าน 747]
 
  กิจกรรม 5 ส. อบต.คลองขาม[วันที่ 2015-06-11][ผู้อ่าน 905]
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยม อบต.คลองขา...[วันที่ 2015-06-04][ผู้อ่าน 802]
 
  นายอำเภอยิ้มตำบลคลองขาม[วันที่ 2015-05-29][ผู้อ่าน 781]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19