องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
  23 ต.ค. 55 วันปิยมหาราช[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 723]
 
  รับมอบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.คลองขาม[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 847]
 
  ส่งมอบบบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 717]
 
  ฝึกทบทวนตำรวจชุมชน/อปภร.[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 701]
 
  อบรมตำรวจชุมชน[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 703]
 
  กิจกรรมออกกำลังกาย[วันที่ 2013-01-09][ผู้อ่าน 736]
 
  อบต.คลองขามออกสัญจรพบประชาชน ปี 2555[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 714]
 
  โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2556-255...[วันที่ 2012-06-17][ผู้อ่าน 840]
 
  บริจาคทุนยังชีพและทุนการศึกษา[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 747]
 
  โครงการพลังสตรี[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 679]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรสวัสดิการชุมชน[วันที่ 2012-05-14][ผู้อ่าน 702]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19