องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนชาวตำบลคลองขาม เข้าร่วมโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรม โดยมีนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด ประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผู้นำประชาชน ประชาชนหมู่บ้าน เข้าร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องสังฆทาน ถวายต้นเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณาราม บ้านโต้น หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-01-22
2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25