องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองขาม


2024-01-22
2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25