องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


นายก อบต.คลองขาม ร่วมประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรฐานการดำเนินงาน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ในฐานะกรรมการร่วมเข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรฐานการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน จังหวัดมหาสารคาม จากหน่วยงาน สปสช. เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

2023-05-19
2023-04-13
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-03
2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13