องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต.คลองขาม จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน


  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีอัญเชิญ และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึงอร่ามให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน  นำไปเป็นต้นทุนแห่งความดี ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจังและยั่งยืน

2023-05-19
2023-04-13
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-03
2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13