องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต.คลองขาม ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2023-05-19
2023-04-13
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-03
2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13