องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


อบต.คลองขาม ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2024-03-27
2024-03-22
2024-01-22
2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29