องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต.คลองขาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย จังหวัดเชียงใหม่


           เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยสมาชิก อบต. เข้าร่วมการจัดประชุมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04