องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


อบต.คลองขาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย จังหวัดเชียงใหม่


           เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พร้อมด้วยสมาชิก อบต. เข้าร่วมการจัดประชุมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

2024-01-22
2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25