องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.คลองขาม


        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ณ บริเวณหนองน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย ภายในงานมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในคุณของน้ำในแหล่งต่าง ๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-23