องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.คลองขาม


        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ในการนี้ ณ บริเวณหนองน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย ภายในงานมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในคุณของน้ำในแหล่งต่าง ๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

2023-02-24
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-03
2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09