องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


นายก อบต. คลองขาม ร่วมการประชุม 4 ภาค ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตธฐาน คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ และ กลไกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที


          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการควบคุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม 4 ภาคของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตธฐานคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ และ กลไกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-23