องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 

 

 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.คล


          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ )เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.คลองขาม โดยมี นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด สถานีตำรวจยางตลาดโดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจยางตลาดผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลอำเภอยางตลาด ท้องถิ่นอำเภอยางตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน ตัวแทนอสม. และพี่น้องประชาชนชาวคลองขาม เข้าร่วม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (หลังเก่า) บ้านโคกสี

2023-11-15
2023-10-28
2023-09-27
2023-09-20
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24