องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.คล


          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ )เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.คลองขาม โดยมี นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด สถานีตำรวจยางตลาดโดยท่านผู้กำกับสถานีตำรวจยางตลาดผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลอำเภอยางตลาด ท้องถิ่นอำเภอยางตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน ตัวแทนอสม. และพี่น้องประชาชนชาวคลองขาม เข้าร่วม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (หลังเก่า) บ้านโคกสี

2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04