องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม อบต. คลองขาม ร่วมกับ สภ.ยางตลาด และ รพสต.บ้านขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลคลองขาม ในหัวข้อ “ยาเสพติดภัยร้าย ทำลายชาติ”


          วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มอบหมายให้ นายบุญสรวง ภูยางสิม รองนายก อบต.คลองขาม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลคลองขาม ในหัวข้อ “ยาเสพติดภัยร้าย ทำลายชาติ”

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในเขตตำบลคลองขาม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับ เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

          โดยมี สถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-23