องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


ประชุมเร่งด่วน


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามนำโดยนายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประชุม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม กรณีเร่งด่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามและข้อราชการอื่นๆ

2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-23