องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสนิมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ6เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสนิมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ6เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม