องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม