องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6

    รายละเอียดข่าว

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบ 12 เดือน

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

นายวิทยา  บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

 

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

      เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม