องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘

    รายละเอียดข่าว

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

             ดังนั้น  เพื่อให้การจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปด้วยควาถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศราคากลางในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองขาม