องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556


พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
วันี่ 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลองค์ก่ารบริหารส่วนตำบลคลองขาม
2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-01
2021-01-01