องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าผู้ไทยกาฬสินธุ์


แต่งกายชุดผ้าไหมแพรวา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557
2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-01
2021-01-01