องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์. เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก (ฉบับที่๕)


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามขอให้ชาวตำบลคลองขามประชาสัมพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื่อโรค  ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน20,000 บาท
2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30