องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประกาศ อบต.คลองขาม


ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)และไม่ให้สถานการณ์การระบาดเพิ่มเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จึงประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) จะคลี่คลาย

2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20
2020-03-19
2020-03-10
2020-03-09