องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day


นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เพิ่มความเชื่อมั่นในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามปลอดเชื่อโคดรน่า 2019 กำหนดมาตราการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคโดยมาตราการหนึ่งได้แก่ให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสำนักงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อเพื่อลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid -19 ) โอยมอบหมายให้ ส.ต.ท.ชาตรี ศรีภพ ปลัด อบต.คลองขามนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทำความสะอาดเช็ดบริเวณที่ต้องสัมผัสในครั้งนี้และจัดเตรียมเจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆของหน่วยงานและสำหรับบริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม





2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30