องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดCovid - 19


นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม พร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขฯอบต.คลองขามออกพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019 ในเขตพื้นที่ อบต.คลองขามสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเฝ้าระวังประชุมวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินการแนะนำมาตราการต่างๆในเขตพื้นที่ อบต.คลองขาม

2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30