องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


เพิ่มความเชื่อมั่น หน่วยงาน อบต.คลองขามปลอดเชื้อ Covid-19


นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ห่วงใยสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัส Covid - 19  โดยมอบหมายให้ ส.ต.ท.ชาตรี ศรีภพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามนำทีมงานป้องกันฯอบต.คลองขาม เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรคด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามทุกส่วนทุกกองเข้มงวดตามมาตราการเฝ้าระวังและจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆของหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30