องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


กรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 11 .00 น. นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตอนรับกรมกรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาพบตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20
2020-03-19
2020-03-10
2020-03-09