องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562


เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายวิทยา บุญตาโลก นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ประชุม ประจำเดือน
ร่วมกับ ประธานสภา เลขาสภา สมาชิก อบต. เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20