องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประจำรัชกาลที่ 10


วันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามทำพิธีมอบธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประจำรัชกาลที่ 10 แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา เพื่อนำไปประดับอาคาร สถานที่ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ลานอเนกประสงค์ องค์การริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานพิธีมอบธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประจำรัชกาลที่ 10 โดยมีนายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีจำนวนมากนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ รัฐบาลกำหนดให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างทั่วถึง โดยมีการมอบธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อนำไปประดับอาคาร สถานที่ที่เหมาะสม และช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกันด้านนายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม กล่าวว่า ที่ผ่านมา อบต.คลองขาม ได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติหลายกิจกรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งร่วมกันซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

“ทั้งนี้ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อบต.คลองขาม ยังได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ จัดพิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ หรือธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประจำรัชกาลที่ 10 ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชน จิตอาสา ได้นำไปประดับอาคารสถานที่ เพื่อการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย” นายวิทยากล่าว

อย่างไรก็ตาม นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทุกหมู่เหล่า ทุกหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดธงชาติและธงประปรมาภิไธยในจุดที่เหมาะสม คงทนถาวร และให้อยู่ในสภาพดี ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้