องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย

***ภาคกลางวัน***

เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดนิทรรศการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
                        ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนประกวดประดิษฐ์กระทง ทั้ง ๒ ประเภท
เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่กระทง สะพานบ้านหนองแวงฮีเข้าหมู่บ้านเข้าสู่ลานหนองน้ำหนองแวงฮี
เวลา ๑๔.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่กระทง 
เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกกล่าวต้อนรับขบวนแห่ชมการแสดงบนเวที
 

***ภาคค่ำ***

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียนประกวดนางนพมาศ
                                      ประจำปี ๒๕๖๑
             เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมบนเวที
             เวลา  ๒๒.๐๐ น.ปิดงาน